SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 527 osób

Wiadomości
Witamy na stronie

Wirtualny spacer po naszej spółdzielni
Wyświetl większą mapę

 Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie

Spółdzielnia powstała z podziału PSM "Kolejarz" i rozpoczęła działalność 1 lipca 1993 r. "Przedmiotem działalności Spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych członków i ich rodzin wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym budynku lub osiedlu".

(§ 5 Statutu SM im. W.Z. Nałkowskich)Szanowni Mieszkańcy

W związku z okresem światecznym i noworocznym informujemy, że w dniach 24 i 31 grudnia 2018r Spóldzielnia będzie czynna do godz.13. W sprawach awarii prosimy kontaktować się z firmą TOKA . tel. (81)44 23 45, kom 600 270 498.Szanowni Mieszkańcy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Czytaj treśćSzanowni Mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich przekazuje Państwu informacje w sprawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy-prawo spóldzielcze.

InformacjaSzanowni Mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia opracowaną przez Zamawiającego -Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie do przetargu nieograniczonego (2016 - 05- 03) na opracowanie projektu rozbudowy ul Samsonowicza popierając stanowisko mieszkańców osiedla Nałkowskich w Lublinie protestuje przeciwko rozbudowie sięgaczy zlokalizowanych na terenie Spółdzielni i zmianie kwalifikacji dróg lokalnych wewnętrznych, na drogi innej klasy zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym załączonym do w/w przetargu.Szanowni Mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z Nałkowskich uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców naszej Spółdzielni,że od dnia 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W myśl nowych przepisów wyskość opłat za usługi związane z wywozem nieczystości stałych należy do kompetencji Rady Miasta Lublin. Za wybór firmy odbierającej odpady z terenu całego miasta, w tym również naszej Spółdzielni odpowiedzialnym będzie Urząd Miasta Lublin. Zgodnie z treścia uchwały Rady Miasta Lublin nr 704/XXVIII/2013 §2 pkt.4 stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w zabudowie wielorodzinnej są niższe wtedy gdy odpady są zbierane w sposób selektywny i wynoszą:

W przypadku zbiórki nieselektywnej § 2 pkt.2 uchwały stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowi±zujące w zabudowie wielorodzinnej wynosz±:

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o segregowanie odpadów na frakcję mokrą i suchąInformacja dotycząca różnicy żużycia wody pomiędzy wodomierzem głównym a sumą zużycia z wodomierzy mieszkaniowych.

czytaj więcej...Biuletyn Informacyjny

Najnowszy biuletyn informayjny SM Nałkowskich już dostępny na stronie internetowej.

...czytaj więcej


Szybki kontakt

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA im. W.Z. NAŁKOWSKICH

ul. Nałkowskich 108
20-470 Lublin
tel. (081) 744 63 36

smnal@vp.pl

Godziny przyjęć interesantów
poniedziałek 14.00 - 17.00

Godziny pracy Spółdzielni .
poniedziałek 7.00 - 17.00
wtorek, środa, czwartek 7.00 - 15.00
pi±tek 7.00 - 13.00
sobota nieczynne

...czytaj więcej