SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 49138 osób

Wiadomości


Regulamin S.M. Nałkowskich:

 1. Regulamin rozliczenia zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni (obowiązuje od dnia 01.04.2021)
 2. Wersja do druku:

 3. Regulamin zarządu
 4. Wersja do druku:

 5. Regulamin wymieniania wodomierzy
 6. Wersja do druku:

 7. Regulamin Funduszu Zasobowego
 8. Wersja do druku:

 9. Regulamin przetargów
 10. Wersja do druku:

 11. Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie
 12. Wersja do druku:

 13. Regulamin Samorz. Domowe 2020
 14. Wersja do druku:

 15. Reg okreslajacy zasady rozl kosztow GZM 2012 projekt dany na RN maj koniec
 16. Wersja do druku:

 17. Regulamin Gospodarki Finansowej Spoldzielni Mieszkaniowej Nalkowskich popr.RP 25.05
 18. Wersja do druku:

 19. Regulamin organizacyjny spółdzielni mieszkaniowej
 20. Wersja do druku:

 21. Regulamin rozliczania wody 2011
 22. Wersja do druku:

 23. Regulamin określający zasady najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów, dodatkowych powierzchni przynależnych oraz miejsc parkingowych
 24. Wersja do druku:

 25. Regulamin używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców
 26. Wersja do druku:

 27. Regulamin określający zasady umarzania odsetek naliczanych z tytułu nie wpłacania w obowiązującym terminie opłat eksploatacyjnych za używanie lokali mieszkalnych i o innym przeznaczeniu w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 31 marca 2010 roku
 28. Wersja do druku:

 29. Regulamin Funduszu Remontowego. Zał. do uchwały Nr 100/10/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 03.10.2011 r.
 30. Wersja do druku:

 31. Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem spoleczno-kulturalnym
 32. Wersja do druku:

 33. Regulamin określający zasady ustalania kosztów dostawy energii cieplnej Załącznik do uchwały 18 08 2019 z dnia 26 08 2019
 34. Wersja do druku:

 35. Regulamin umieszczania reklam i szyldów Uchwała RN nr 24 09 2017
 36. Wersja do druku:

 37. Regulamin przeprowadzania przetargow na zbycie lokali mieszkalnych w SM Nałkowskich
 38. Wersja do druku:

 39. Struktura Organizacyjna SM Nalkowskich - zal do uchwały rn nr 19 08 2019
 40. Wersja do druku:

 41. Regulamin korzystania z parkingów - załącznik do uchwały RN nr 17 07 2020 z dnia 27 07 2020
 42. Wersja do druku:

 43. Regulamin miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Samsonowicza 33-41 , działka nr 81/14
 44. Wersja do druku: