SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 13206 osób

WiadomościRada Nadzorcza
Imię i Nazwisko Sprawowana Funkcja
1. Paweł Sugier Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Komisji Inwestycyjnej
2. Stanisława Hajdukiewicz Członek Komisji Inwestycyjnej
3. Krzysztof Szczurowski Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej
4. Anna Trumińska Sekretarz Rady Nadzorczej,Członek Komisji Rewizyjnej
5.Czesław Mędykowski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Komisji Mieszkaniowej
6. Jacek Dajczak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
7.Elżbieta Figielska Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej
8.Jerzy Szczuka Członek Komisji Mieszkaniowej
9. Leszek Kryk Członek Komisji Rewizyjnej
10.Dariusz Zdanowicz Członek Komisji Inwestycyjnej
11.Tomasz Sadurski Członek Komisji Rewizyjnej

Dokumenty

Rok 2018
Nr uchwały Data uchwały w sprawie Uwagi
1/01/2018 22.01.2018 w sprawie zmiany par. 4 Regulaminu postepowania przy windykacji nalezności w Spóldzielni Mieszkaniowej. im. W.Z. Nalkowskich Uchwała 1
02/01/2018 22.01.2018 w sprawie przyznania nagrody Prezesowi Zarządu za IV kwartał 2017 r. uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
3/01/2018 22.01.2018 w sprawie przyznania nagrody Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za IV kwartał 2017 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
4/01/2018 22.01.2018 w sprawie przyznania nagrody Z-cy Prezesa –Głównemu Księgowemu za IVkwartał 2017 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
5/01/2018 22.01.2018 w sprawie zatwierdzenia korekty Planu Remontów na 2018r Uchwała 5
6/02/2018 26.02.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów i zlecenia robót budowlanych, konserwacyjnych, dostaw i usług na rzecz Spóldzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nalkowskich Uchwała 6 załącznik w zakladce regulaminy
7/03/2018 26.03.2018 w sprawie zatwierdzenia kluczy podziałowych kosztów ogolnych i mienia w Spóldzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nalkowskichna 2018r Uchwała 7
8/04/2018 16.04.2018 w sprawie przyjęcia programu remontowo- inwestycyjnego na lata 2019-2023 Uchwała 8
9/04/2018 16.04.2018 w sprawie dofinansowania obchodów jubileuszu 25-lecia Spóldzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich Uchwała 9
10/04/2018 16.04.2018 w sprawie przyznania nagrody Prezesowi Zarządu za I kwartał 2018 r. uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
11/04/2018 16.04.2018 w sprawie przyznania nagrody Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za I kwartał 2018 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
12/04/2018 16.04.2018 w sprawie przyznania nagrody Z-cy Prezesa –Głównemu Księgowemu za I kwartał 2018 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
13/06/2018 11.06.2018 w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2021 Uchwała 13
14/06/2018 11.06.2018 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczacego Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2021 Uchwała 14
15/06/2018 11.06.2018 w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2021 Uchwała 15
16/06/2018 11.06.2018 w sprawie wyboru komisji stałych Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2021 Uchwała 16
17/06/2018 11.06.2018 w sprawie przyznania nagrody Prezesowi Zarządu za II kwartał 2018 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
18/06/2018 11.06.2018 w sprawie przyznania nagrody Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za II kwartał 2018 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
19/06/2018 11.06.2018 w sprawie przyznania nagrody Z-cy Prezesa –Głównemu Księgowemu za II kwartał 2018 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
20/08/2018 27.08.2018 w sprawie korekty planu remontów Uchwała 20
21/09/2018 24.09.2018 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na zbycie lokali mieszkalnych w Spóldzielni Mieszkaniowej im. w.Z. Nałkowskich w Lublinie Uchwała 21 załącznik w zakladce regulaminy
22/09/2018 24.09.2018 w sprawie zakupu i montażu zjazdu linowego Uchwała 22
23/10/2018 29.10.2018 w sprawie przyznania nagrody Prezesowi Zarządu za III kwartał 2018 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
24/10/2018 29.10.2018 w sprawie przyznania nagrody Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za III kwartał 2018 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
25/10/2018 29.10.2018 w sprawie przyznania nagrody Z-cy Prezesa –Głównemu Księgowemu za III kwartał 2018 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
26/10/2018 29.10.2018 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2019r Uchwała 26(załacznik do uchwały udostepniony do wglądu dla członków Spoldzielni)
27/10/2018 29.10.2018 w sprawie nabycia nakładów własnych w postaci pawilonu handlowego zlokalizowanego przy ul. Nalkowskich 119a uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
28/11/2018 26.11.2018 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Zarządu Spoldzielni Mieszkaniowej im. W.z. Nalkowskich Uchwała 28
29/11/2018 26.11.2018 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Klubu Osiedlowego Źródło Uchwała 29
30/11/2018 26.11.2018 w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Piotra Gałki uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
31/11/2018 26.11.2018 w sprawie wynagrodzenia Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-eksploatacyjnych Jerzego Bernata uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
32/11/2018 26.11.2018 w sprawie wynagrodzenia Zastępcy Prezesa-Głownego Księgowego Mariusz Wójcika uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
33/12/2018 14.12.2018 w sprawie ustalenia wielkości zaliczki na podgrzanie 1m3 wody w budynku Samsonowicza 39 w Lublinie Uchwała 33
Rok 2019
Nr uchwały Data uchwały w sprawie Uwagi
1/01/2019 28.01.2019 w sprawie zatwierdzenia zmian zaliczek na koszty podgrzania wody w budynkach zasilanych z sieci LPEC Uchwała 1
2/01/2019 28.01.2019 w sprawie zatwierdzenia planu remontów na rok 2019 Uchwała 2
3/02/2019 25.02.2019 w sprawie korekty a planu remontów na rok 2019 Uchwała 3
4/02/2019 25.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nakładów na dzialce nr 129/30 Uchwała 4
5/02/2019 25.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie administracji zleconej Uchwała 5
6/02/2019 25.02.2019 w sprawie przyznania nagrody Prezesowi Zarządu za IV kwartał 2018 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
7/02/2019 25.02.2019 w sprawie przyznania nagrody Zastępcy Prezesa Zarządu za IV kwartał 2018 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
8/02/2019 25.02.2019 w sprawie przyznania nagrody Z-cy Prezesa – Głównemu Księgowemu za IV kwartał 2018 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
9/03/2019 25.03.2019 w sprawie zatwierdzenia klczy podziałowych kosztów ogólnych i mienia Spółdzielni Mieszkaniowej Uchwała 9
10/04/2019 15.04.2019 w sprawie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2018 rok w budynkach N98,N131,N134,S19 Uchwała 10
11/04/2019 15.04.2019 w sprawie przyznania nagrody Prezesowi Zarządu za I kwartał 2019 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
12/04/2019 15.04.2019 w sprawie przyznania nagrody Zastepcy Prezesa Zarządu za I kwartał 2019 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
13/04/2019 15.04.2019 w sprawie przyznania nagrody Zastepcy Prezesa Zarządu - Głownemu Księgowemu za I kwartał 2019 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
14/05/2019 27.05.2019 w sprawie korekty planu remontów na rok 2019 r Uchwała 14
15/07/2019 15.07.2019 w sprawie przyznania nagrody Prezesowi Zarządu za II kwartał 2019 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
16/07/2019 15.07.2019 w sprawie przyznania nagrody Zastepcy Prezesa Zarządu za II kwartał 2019 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
17/07/2019 15.07.2019 w sprawie przyznania nagrody Zastepcy Prezesa Zarządu - Głownemu Księgowemu za II kwartał 2019 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe

Porządki obrad