SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 81 osób

WiadomościRada Nadzorcza
Imię i Nazwisko Sprawowana Funkcja
1. Paweł Sugier Przewodniczący Rady Nadzorczej, Czlonek Komisji Inwestycyjnej
2. Edward Sidor Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej
3. Cyryl Głębocki Członek Komisji Rewizyjnej
4. Andrzej Ostrzyżek Przewodniczący Rady Nadzorczej, Czlonek Komisji Inwestycyjnej
5. Jan Szyszko Członek Komisji Rewizyjnej
6. Teresa Drozdowska-Wolińska Sekretarz Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej
7.Tomasz Pitucha Członek Komisji Inwestycyjnej
8.Zofia Zabadała Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
9.Jerzy Czajka Członek Komisji Mieszkaniowej
10. Elżbieta Figielska Członek Komsji Mieszkaniowej

Dokumenty


Rok 2016
Nr uchwały Data uchwały w sprawie Uwagi
1/02/2016 08.02.2016 w sprawie przyznania nagrody Przezesowi Zarządu Spoldzielni za IV kwatrał 2015r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
2/02/2016 08.02.2016 w sprawie przyznania nagrody Z-cy Prezesa Zarządu Spoldzielni za IV kwatrał 2015r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
3/04/2016 07.04.2016 w sprawie zatwerdzenia klucza podzialowego kosztów ogólnych i kosztów utrzymania mienia spóldzielni w 2016r. Uchwała 3
4/04/2016 07.04.2016 w sprawie zatwerdzenia planu remotów na 2016r. Uchwała 4
5/04/2016 25.04.2016 w sprawie zmiany stawek na fundusz remontowy Uchwała 5
6/04/2016 25.04.2016 w sprawie przyznaina nagrody Prezesowi Zarządu Spoldzielni za II kwartał 2015r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
7/04/2016 25.04.2016 w sprawie przyznania nagrody Z-cy Prezesa Zarządu Spoldzielni za II kwatrał 2015r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
8/04/2016 09.05.2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie spóldzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Uchwała 8
9/06/2016 08.06.2016 w sprawie zatwierdzenia żródła finansowania zadania polegającego na wykonaniu parkingu z kostki ażurowej wraz z jego ogrodzeniaem na dzialce nr 81/14 w rejonie ulicy Samsonowicza 33-41 w kwocie 230000zł Uchwała 9
10/08/2016 08.08.2016 w sprawie przeznaczenia z funduszu zasobowego kwoty 10000zł na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych i osób z wóznkami dla małych dla małych dzieci w stronę ul. samsonowicza 25 Uchwała 10
11/08/2016 08.08.2016 w sprawie przyznania nagrody Przezesowi Zarządu Spoldzielni za II kwatrał 2016r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
12/08/2016 08.08.2016 w sprawie przyznania nagrody Z-cy Prezesa Zarządu Spoldzielni za II kwatrał 2016r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
13/09/2016 26.09.2016 w sprawie zatwierdzenia zmian do regulaminu rozliczania kosztów c.o. oraz przyjecia tekstu jadnolitego regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania z uwzględnieniem zatwierdzonych zmian Uchwała 13 załącznik w zakładce regulaminy
14/09/2016 26.09.2016 w sprawie zatwierdzenia korekty planu Remontów na 2016r Uchwała 14 załącznik udostępniony do wglądu dla członków Spółdzielni
15/10/2016 17.10.2016 w sprawie wykluczenia z grona czlonków uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
16/10/2016 17.10.2016 w sprawie wykluczenia z grona czlonków uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
17/10/2016 17.10.2016 w sprawie wykluczenia z grona czlonków uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
18/10/2016 17.10.2016 w sprawie wykluczenia z grona czlonków uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
19/10/2016 17.10.2016 w sprawie wykluczenia z grona czlonków uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
20/10/2016 17.10.2016 w sprawie wykluczenia z grona czlonków uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
21/10/2016 17.10.2016 w sprawie wykluczenia z grona czlonków uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
22/10/2016 17.10.2016 w sprawie wykluczenia z grona czlonków uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
23/11/2016 21.11.2016 w sprawieustalenia stawek za korzystanie z wyznaczonych miejsc parkingowych na działce nr 81/14 w Spóldzielni Mieszkaniowej im. w.z. Nałkowskich Uchwała 23
24/11/2016 21.11.2016 w sprawie przyznania nagrody Przezesowi Zarządu Spoldzielni za III kwatrał 2016r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
25/11/2016 21.11.2016 w sprawie przyznania nagrody Z-cy Prezesa Zarządu Spoldzielni za III kwatrał 2016r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
26/12/2016 12.12.2016 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2016 Uchwała 26
27/12/2016 12.12.2016 w sprawie zatwierdzenia rzeczowo-wartościowego Planu Remontów na 2017 rok Uchwała 27 załącznik udostępniony do wglądu dla członków Spółdzielni
28/12/2016 12.12.2016 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2017 Uchwała 28 załącznik udostępniony do wglądu dla członków Spółdzielni
29/12/2016 12.12.2016 w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
30/12/2016 12.12.2016 w sprawie wynagrodzenia Zastępcy Prezesa Zarządu uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
31/12/2016 12.12.2016 w sprawie Umowy o pracę z Zastępcą Prezesa – Głównym Księgowym uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
Rok 2017
Nr uchwały Data uchwały w sprawie Uwagi
1/01/2017 23.01.2017 w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Uchwała 1. Załacznik w zakładce struktura organizacyjna
3/01/2017 23.01.2017 w sprawie zatwierdzenia stawek odpisu na fundusz remontowy Uchwała 3
6/03/2017 13.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie spóldzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Uchwała 6
7/03/2017 13.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego Uchwała 7
8/04/2017 06.04.2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Uchwała 8
9/04/2017 06.04.2017 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Uchwała 9
10/04/2017 06.04.2017 w sprawie zatwierdzenia kluczy podziałowych kosztów ogólnych i mienia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich Uchwała 10
11/04/2017 06.04.2017 w sprawie ustalenia stawek za korzystanie z wyznaczonych miejsc parkingowych na działce nr 81/14 w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich Uchwała 11
12/04/2017 06.04.2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zarządu Uchwała 12
13/04/2017 06.04.2017 w sprawie przyznania nagrody Prezesowi Zarządu za I kwartał 2017 r. uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
14/04/2017 06.04.2017 w sprawie przyznania nagrody Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za I kwartał 2017 r. uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
15/04/2017 06.04.2017 w sprawie przyznania nagrody Z-cy Prezesa –Głównemu Księgowemu za I kwartał 2017 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe

Porządki obrad