SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 56005 osób

WiadomościRada Nadzorcza
Imię i Nazwisko Sprawowana Funkcja
1. Paweł Sugier Członek Komisji Inwestycyjnej
2. Stanisława Hajdukiewicz Członek Komisji Inwestycyjnej
3. Krzysztof Szczurowski Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej
4. Anna Trumińska Sekretarz Rady Nadzorczej,Członek Komisji Rewizyjnej
5.Czesław Mędykowski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Komisji Mieszkaniowej
6. Jacek Dajczak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
7.Elżbieta Figielska Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej
8.Jerzy Szczuka Członek Komisji Mieszkaniowej
9. Leszek Kryk Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej
10.Dariusz Zdanowicz Członek Komisji Inwestycyjnej
11.Tomasz Sadurski Członek Komisji Rewizyjnej

DokumentyInformacja dotycząca funkcjonowania Rady Nadzorczej w okresie epidemii koronawirusa.

Uprzejmie informujemy, że z powodu obowiązującego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.) termin zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich został przełożony bezterminowo. Zgodnie art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tarcza 2,0): "Art. 90 Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu".

Jednocześnie kolejna ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. w artykule 90a przedłużyła kadencję Rady Nadzorczej: "Art. 90a W przypadku gdy kadencja Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w, życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa wart. 90".

Porządki obrad

Rok 2020
Nr uchwały Data uchwały w sprawie Uwagi
1/01/2020 27.01.2020 w sprawie zmiany składnika oplaty miesięcznej za lokale w częsci "eksploatacja" oraz zatwierdzenia nowych stawek Uchwała 1 (załącznik do wglądu członków Spółdzielni)
2/01/2020 27.01.2020 w sprawie zmiany stawek opłaty eksploatacyjnej Uchwała 2(załącznik do wglądu członków Spółdzielni)
3/01/2020 27.01.2020 w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
4/01/2020 27.01.2020 w sprawie wynagrodzenia Z-cy Prezesa Techniczno -Eksploatacyjnych uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
5/01/2020 27.01.2020 w sprawie wynagrodzenia Z-cyPrezesa Głownego Ksiegowego uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
6/01/2020 27.01.2020 w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu Spoldzielni za IV kwartał 2019 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
7/01/2020 27.01.2020 w sprawie przyznania premii Z-cy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Spoldzielni za IV kwartał 2019 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
8/01/2020 27.01.2020 w sprawie przyznania premii Z-cy Prezesa-głownemu Księgowemu za IV kwartał 2019 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
9/02/2020 24.02.2020 w sprawie korekty Planu Remontów na 2020r Uchwała 9(załącznik do wglądu członków Spółdzielni)
10/02/2020 24.02.2020 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Spoldzielni Uchwała 10(załącznik w zakładce Organy spoldzielni)
11/04/2020 27.04.2020 w sprawie zatwierdzenia klucza podziałowego kosztów ogolnych i kosztów utrzymania mienia w 2020 Uchwała 11 (załącznik do wglądu członków Spółdzielni)
12/05/2020 25.05.2020 w sprawie korekty planu Remontów na 2020 Uchwała 12 (załącznik do wglądu członków Spółdzielni)
13/05/2020 25.05.2020 w sprawie Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Uchwała 13
14/06/2020 22.06.2020 w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu Spoldzielni za I kwartał 2020 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
15/06/2020 22.06.2020 w sprawie przyznania premii Z-cy Prezesa Zarządu Spoldzielni za I kwartał 2020 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
16/06/2020 22.06.2020 w sprawie przyznania premii Z-cy Prezesa-głownemu Księgowemu za I kwartał 2020 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
17/07/2020 27.07.2020 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady kozystania z parkingów zarządzanych przez Spóldzielnię Mieszkaniową Uchwała 17 ( załacznik w zakładce regulaminy)
18/07/2020 27.07.2020 w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu Spoldzielni za II kwartał 2020 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
19/07/2020 27.07.2020 w sprawie przyznania premii Z-cy Prezesa Zarządu Spoldzielni za II kwartał 2020 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
20/07/2020 27.07.2020 w sprawie przyznania premii Z-cy Prezesa-głownemu Księgowemu za II kwartał 2020 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
21/08/2020 24.08.2020 w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów na rok 2020 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
22/09/2020 21.09.2020 w sprawie korekty planu Rzeczowo-Finansowego na rok 2020 Uchwała 22 (załącznik do wglądu członków Spółdzielni)
23/09/2020 21.09.2020 w sprawie korekty planu Remontów na rok 2020 w pozycji Remont instalacji elektrycznej w piwnicach" Uchwała 23 (załącznik do wglądu członków Spółdzielni)
24/10/2020 26.10.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociagowej w lokalach i budynkach spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomerzy i ustalenia oplat za wodę w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie" Uchwała 24 (załącznik w zakładce regulaminy)
25/11/2020 30.11.2020 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo- finansowego na 2021" Uchwała 25 (załącznik do wglądu członków Spółdzielni)
26/11/2020 30.11.2020 w sprawie przyjęcia planu remontów na 2021" Uchwała 26 (załącznik do wglądu członków Spółdzielni)
27/11/2020 30.11.2020 w sprawie zatwierdzenia planu inwestycji na 2021" Uchwała 27 (załącznik do wglądu członków Spółdzielni)
28/11/2020 30.11.2020 w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu Spoldzielni za III kwartał 2020 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
29/11/2020 30.11.2020 w sprawie przyznania premii Z-cy Prezesa Zarządu Spoldzielni za III kwartał 2020 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
30/11/2020 30.11.2020 w sprawie przyznania premii Z-cy Prezesa-głownemu Księgowemu za III kwartał 2020 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
31/12/2020 21.112.2020 w sprawie uchwalenia stawek za korzystanie z wyznaczonych miejsc postojowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich Uchwała 31
Rok 2021
Nr uchwały Data uchwały w sprawie Uwagi
01/01/2021 25.01.2021 w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu Spoldzielni za IV kwartał 2020 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
02/01/2021 25.01.2021 w sprawie przyznania premii Z-cy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Spoldzielni za IV kwartał 2020 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
03/01/2021 25.01.2021 w sprawie przyznania premii Z-cy Prezesa-głownemu Księgowemu za IV kwartał 2020 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
04/03/2021 29.03.2021 w sprawie zatwierdzenia klucza podziałowego kosztów ogólnych i kosztow utrzymania mienia w 2021 Uchwała 4 (załącznik do wglądu członków Spółdzielni)
05/03/2021 29.03.2021 w sprawie korekty planu remontów na rok 2021 Uchwała 5 (załącznik do wglądu członków Spółdzielni)
06/04/2021 26.04.2021 w sprawie korekty planu remontów na rok 2021 Uchwała 6 (załącznik do wglądu członków Spółdzielni)
07/04/2021 26.04.2021 w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu Spoldzielni za I kwartał 2021 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
08/04/2021 26.04.2021 w sprawie przyznania premii Z-cy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Spoldzielni za I kwartał 2021 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
09/04/2021 26.04.2021 w sprawie przyznania premii Z-cy Prezesa-głownemu Księgowemu za I kwartał 2021 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni