SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 14382 osób

WiadomościRada Nadzorcza
Imię i Nazwisko Sprawowana Funkcja
1. Paweł Sugier
2. Stanisława Hajdukiewicz
3. Krzysztof Szczurowski
4. Anna Trumińska
5.Czesław Mędykowski
6. Jacek Dajczak
7.Elżbieta Figielska
8.Jerzy Szczuka
9. Leszek Kryk
10.Dariusz Zdanowicz
11.Tomasz Sadurski

Dokumenty

Rok 2017
Nr uchwały Data uchwały w sprawie Uwagi
1/01/2017 23.01.2017 w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Uchwała 1. Załacznik w zakładce struktura organizacyjna
3/01/2017 23.01.2017 w sprawie zatwierdzenia stawek odpisu na fundusz remontowy Uchwała 3
6/03/2017 13.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie spóldzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Uchwała 6
7/03/2017 13.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego Uchwała 7
8/04/2017 06.04.2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Uchwała 8
9/04/2017 06.04.2017 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Uchwała 9
10/04/2017 06.04.2017 w sprawie zatwierdzenia kluczy podziałowych kosztów ogólnych i mienia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich Uchwała 10
11/04/2017 06.04.2017 w sprawie ustalenia stawek za korzystanie z wyznaczonych miejsc parkingowych na działce nr 81/14 w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich Uchwała 11
12/04/2017 06.04.2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zarządu Uchwała 12
13/04/2017 06.04.2017 w sprawie przyznania nagrody Prezesowi Zarządu za I kwartał 2017 r. uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
14/04/2017 06.04.2017 w sprawie przyznania nagrody Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za I kwartał 2017 r. uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
15/04/2017 06.04.2017 w sprawie przyznania nagrody Z-cy Prezesa –Głównemu Księgowemu za I kwartał 2017 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
16/06/2017 12.06.2017 w sprawie wyboru komisji stalych nowo wybranych członków Rady Nadzorczejr Uchwała 16
17/06/2017 04.07.2017 w sprawie przyznania nagrody Prezesowi Zarządu za II kwartał 2017 r. uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
18/07/2017 04.07.2017 w sprawie przyznania nagrody Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za II kwartał 2017 r. uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
19/04/2017 04.07.2017 w sprawie przyznania nagrody Z-cy Prezesa –Głównemu Księgowemu za II kwartał 2017 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
20/08/2017 28.08.2017 w sprawie zatwierdzenia zmian zaliczek na koszty centralnego ogrzewania i wprowadzenia nowego składnika opłat eksploatacyjnych Uchwała 20
21/08/2017 28.08.2017 w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów na rok 2017 Uchwała 21 załącznik udostępniony do wglądu dla członków Spółdzielni
22/09/2017 18.09.2017 w sprawie zmiany wysokości stawek z tytułu zaliczki na centralne ogrzewanie dla budynków z zainstalowanymi ciepłomierzami w lokalach mieszkalnych i użytkowych przy ul. Nałkowskich 104 i 108 Uchwała 22
23/09/2017 18.09.2017 w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady ustalania kosztów dostawy energii cieplnej dla budynku na cele ogrzewania i podgrzewania wody oraz rozliczania tych kosztów z użytkownikiem Uchwała 23
24/09/2017 18.09.2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu umieszczania reklam i szyldów w zasobach Spółdzielni Uchwała 24
25/10/2017 23.10.2017 w sprawie wymiany dźwigów osobowych w budynkach Samsonowicza 15,17,19,21 Uchwała 25
26/10/2017 23.10.2017 w sprawie przyznania nagrody Prezesowi Zarządu za III kwartał 2017 r. uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
27/10/2017 23.10.2017 w sprawie przyznania nagrody Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za III kwartał 2017 r. uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
28/10/2017 23.10.2017 w sprawie przyznania nagrody Z-cy Prezesa –Głównemu Księgowemu za III kwartał 2017 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
29/11/2017 20.11.2017 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018 Uchwała 29
30/11/2017 20.11.2017 w sprawie korekty wartościowo-rzeczowego planu inwestycji Uchwała 30 załącznik udostępniony do wglądu dla członków Spółdzielni
31/11/2017 20.11.2017 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo finasowego na 2018r Uchwała 31 załącznik udostępniony do wglądu dla członków Spółdzielni
32/11/2017 20.11.2017 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo -wartościowego Planu Remontów na 2018r Uchwała 32 załącznik udostępniony do wglądu dla członków Spółdzielni
33/12/2017 18.12.2017 w sprawie zmiany stawek opłat eksploatacyjnych Uchwała 33
Rok 2018
Nr uchwały Data uchwały w sprawie Uwagi
1/01/2018 22.01.2018 w sprawie zmiany par. 4 Regulaminu postepowania przy windykacji nalezności w Spóldzielni Mieszkaniowej. im. W.Z. Nalkowskich Uchwała 1
02/01/2018 22.01.2018 w sprawie przyznania nagrody Prezesowi Zarządu za IV kwartał 2017 r. uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
3/01/2018 22.01.2018 w sprawie przyznania nagrody Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za IV kwartał 2017 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
4/01/2018 22.01.2018 w sprawie przyznania nagrody Z-cy Prezesa –Głównemu Księgowemu za IVkwartał 2017 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
5/01/2018 22.01.2018 w sprawie zatwierdzenia korekty Planu Remontów na 2018r Uchwała 5
6/02/2018 26.02.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów i zlecenia robót budowlanych, konserwacyjnych, dostaw i usług na rzecz Spóldzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nalkowskich Uchwała 6 załącznik w zakladce regulaminy
7/03/2018 26.03.2018 w sprawie zatwierdzenia kluczy podziałowych kosztów ogolnych i mienia w Spóldzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nalkowskichna 2018r Uchwała 7

Porządki obrad