SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 13213 osób

Wiadomości
OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie informuje, że posiada do wynajęcia 3 pomieszczenia oraz budynek wolnostojący z przeznaczeniem na lokale usługowe.

  • Pomieszczenie w budynku Nałkowskich 108 pow. 44m2 (suteryna)
  • Pomieszczenie w budynku Nałkowskich 108 pow. 49m2 (obecny dział Administracji)
  • Pomieszczenie w budynku Nałkowskich 122, II klatka pow. 6,7m2
  • Budynek wolnostojący Samsonowicza 63A pow. 43 m2

Wszystkie osoby zainteresowane wynajęciem prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z działem Administracji Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Nałkowskich 108, tel. 81-744-63-36.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich, 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 108, www.smnalkowskich.lublin.pl ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności dwóch lokali mieszkalnych tj;
1/ nr 26, położonego przy ul. Romera 46 w Lublinie, o powierzchni użytkowej 48,17m2 - parter/IV - cena wywoławcza 203.000,00 zł.
2/ nr 36, położonego przy ul. Romera 46 w Lublinie, o powierzchni użytkowej 72,45m2 - parter/IV - cena wywoławcza 241.500,00 zł.
Do lokali przynależą piwnice.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie na rachunek bankowy Spółdzielni o numerze 76 1320 1641 3152 0018 2000 0001, na co najmniej 2 dni robocze przed terminem przetargu wadium w wysokości 20.300,00 zł - lokal nr 26 oraz w wysokości 24.150 zł - lokal nr 36 ( 10% ceny wywoławczej ). Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni.

Przetarg odbędzie się 09.09.2019r. o godzinie 12.00 i 13.00 w siedzibie Spółdzielni tj. przy ul. Nałkowskich 108 w Lublinie – Uczestnicy przetargu przed złożeniem ofert, powinni zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Przetargu, udostępnionymi w siedzibie Spółdzielni, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółdzielni.

Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni, ul. Nałkowskich 108, w terminie do dnia 02.09.2019r.

Jednocześnie zastrzega się, że Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

Informacje na temat przetargu będą udzielane telefonicznie pod nr 81-744-64-71.