SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 33504 osób

Wiadomości
OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie informuje, że posiada do wynajęcia 3 pomieszczenia oraz budynek wolnostojący z przeznaczeniem na lokale usługowe.

  • Pomieszczenie w budynku Nałkowskich 108 pow. 44m2 (suteryna)
  • Pomieszczenie w budynku Nałkowskich 108 pow. 49m2 (obecny dział Administracji)
  • Pomieszczenie w budynku Nałkowskich 122, II klatka pow. 6,7m2
  • Budynek wolnostojący Samsonowicza 63A pow. 43 m2

Wszystkie osoby zainteresowane wynajęciem prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z działem Administracji Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Nałkowskich 108, tel. 81-744-63-36.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich, 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 108, www.smnalkowskich.lublin.pl ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 19, położonego przy ul. Nałkowskich 134 w Lublinie, o powierzchni użytkowej 62,22m2 – piętro IV/IV - cena wywoławcza 294.000,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie na rachunek bankowy Spółdzielni o numerze 76 1320 1641 3152 0018 2000 0001, na co najmniej 2 dni robocze przed terminem przetargu wadium w wysokości 29.400,00 zł - ( 10% ceny wywoławczej ). Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. Przetarg odbędzie się 25.06.2020r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółdzielni tj. przy ul. Nałkowskich 108 w Lublinie – Uczestnicy przetargu przed złożeniem ofert, powinni zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Przetargu, udostępnionymi w siedzibie Spółdzielni, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółdzielni. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni, ul. Nałkowskich 108, w terminie do dnia 18.06.2020r. Jednocześnie zastrzega się, że Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn. Mieszkanie można oglądać, po uprzednim skontaktowaniu się z Działem Członkowskim Spółdzielni w poniedziałki, środy i piątki w godz. 7-8 oraz 12-14. Informacje na temat przetargu będą udzielane telefonicznie pod nr 81-744-64-71

Załączniki do pobrania: szczegóły przetargu

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza konkurs na wykonanie remontu balkonów w nieruchomości przy ul. Nałkowskich 96, 98, 100, 101, 105, 109, 111, 115,117, Samsonowicza 7, Romera 28, 50 w Lublinie. Oferty sporządzić zgodnie z przedmiarem do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert.

Załączniki do pobrania: szczegóły oferty