SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 16777 osób

Wiadomości
Zarząd i Rada Nadzorcza Spoldzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie sukcesywnie podejmuje działania zmierzające do budowy miejsc postojowych na terenie osiedla. Poniżej przedstawiamy koncepcję miejsc parkingowych:

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie ogłasza konkurs ofert na kompleksowe usługi sprzątania 45 budynków pięciokondygnacyjnych i 6-ciu budynków jedenastokondygnacyjnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni. Usługa sprzątania polegać będzie na zamieceniu i zmyciu na mokro podłóg na piętrach i półpiętrach budynków oraz schodów, mycie okien na klatkach schodowych 2 razy w roku (przed świętami) i wiatrołapy w niektórych budynkach, oraz sprzątania wind. Usługa wykonywana będzie raz w tygodniu (minimum 4 razy w miesiącu). W ofercie prosimy podać cenę ofertową brutto za wykonanie jednorazowej usługi naliczoną od mieszkania w okresie jednego miesiąca. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Administracji pod numerem telefonu 81/744- 62-28 wew.118. Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 29 czerwca 2018r

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie „Adaptacji dawnej wymiennikowni na pomieszczenia gospodarczo –warsztatowe i socjalno - biurowe przy ul. Nałkowskich 113 w Lublinie. Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać 20.07.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Załączniki do pobrania: Dokumentacja