SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 4729 osób

Wiadomości
OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublinl. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu daszków nad wejściami do budynków w nieruchomościach przy ul. Nałkowskich 96, 97, 99, 100, 111,115, 123,134, ul. Samsonowicza 5, 7, 57,ul. Romera 22, 24, 46 w Lublinie. Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl.Oferty w zaklejonych kopertach należy składać 31.05.2019r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki do pobrania: warunki konkursu

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublinul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłączy elektrycznych do: 2 szt. szlabanów zlokalizowanych na dz. nr 81/19 rejonie ul. Samsonowicza 39 i Nałkowskich 120, 1 szlabanu na dz. nr 125/9 w rejonie ul. Samsonowicza 5 w Lublinie. Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać 31.05.2019r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Załączniki do pobrania: warunki konkursu