SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 49135 osób

WiadomościPrezes Zarządu - Piotr Gałka
Zastepca Prezesa Zarządu - Jerzy Bernat
Zastepca Prezesa Zarządu - Mariusz Wójcik
 1. Sprawozdanie Zarządu za 2016
 2. Sprawozdanie finansowe Zarządu za 2016
 3. Sprawozdanie Zarządu za 2015 .
 4. Sprawozdanie finansowe za 2015 r.
 5. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta 2015
 6. Sprawozdanie Zarządu za 2014 .
 7. Sprawozdanie finansowe za 2014 r.
 8. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta 2014
 9. Sprawozdanie Zarządu za 2013 .
 10. Sprawozdanie finansowe za 2013 r.
 11. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta 2013
 12. Sprawozdanie Zarządu za 2012 .
 13. Sprawozdanie finansowe za 2012 r.
 14. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta 2012
 15. Sprawozdanie Zarz±du za 2011 .
 16. Sprawozdanie finansowe za 2011 r.
 17. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta 2011
 18. Sprawozdanie Zarządu za 2010 .
 19. Sprawozdanie Zarz±du za 2010 -Uchwała Walnego Zgromadzenia nr 4/2011r.
 20. Sprawozdanie finansowe za 2010 r.
 21. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta 2010
 22. Sprawozdanie Zarz±du za 2009 .
 23. Sprawozdanie Zarz±du za 2009 -Uchwała Walnego Zgromadzenia nr 5/2010r.
 24. Sprawozdanie finansowe za 2009 r.
 25. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta 2009
 26. Sprawozdanie Zarządu za 2008 r.
 27. Sprawozdanie finansowe za 2008 r.
 28. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta
 29. Sprawozdanie Zarządu za 2007 r.
 30. Regulamin Zarządu

Uchwały Zarządu

Uchwały 2016

 1. Uchwała 9/2016 w sprawie wprowadzenia zasad świadczenia usług przez Spóldzielnię Mieszkaniową im. w.Z. Nałkowskich na rzecz mieszkańców

Zarządzenia Prezesa Zarządu

Zarządzenia 2014

 1. Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie dnia wolnego od pracy.

Zarzadzenia 2010

 1. Zarz±dzenie nr 2/2010 w sprawie wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach wobec Spółdzielni za używanie lokali dla członków i właścicieli lokali niebędacych członkami Spółdzielni.

Zarządzenia 2009

 1. Zarządzenie nr 01/2009 w sprawie powołania Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie.
 2. Zarządzenie nr 2/2009 w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę terenu, stanowiącego mienie Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie.
 3. Zarządzenie nr 03/2009 w sprawie powołania zespołu powypadkowego.
 4. Zarządzenie nr 04/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla dokonania wyboru wykonawcy robót "dociepleniowych" na budynkach Samsonowicza 17 i 29.
 5. Zarządzenie nr 05/2009 w sprawie powołania Komisji do dokonania corocznego przegladu placów zabaw.
 6. Zarządzenie nr 06/2009 w sprawie powołania zespołu powypadkowego.
 7. Zarządzenie nr 07/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego przy ul. Samsonowicza 15/20 i Samsonowicza 51/32.
 8. Zarządzenie nr 09/2009 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy.
 9. Zarządzenie nr 10/2009 w sprawie zwrotu pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie kosztu zakupu okularów koryguj±cych wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych.
 10. Zarzadzenie nr 11/2009 w sprawie zmiany Regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie.

Zarządzenia 2008

 1. Zarządzenie nr 10/2008 w sprawie inwentaryzacji rocznej za 2008 r.
 2. Zarządzenie nr 11/2008 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy.
 3. Zarzadzenie nr 12/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego przy ul. Romera 24/35.
 4. Zarzadzenie nr 13/2008 w sprawie zasad udostępniania członkom Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie kopii uchwał organów Spółdzielni, protokołów, sprawozdań finansowych i innych dokumentów.
 5. Zarządzenie nr 14/2008 w sprawie trybu zaciagania i realizowania zobowiazań finansowych z tytułu zakupu towarów i usług.
 6. Zarzadzenie nr 15/2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyborów do Rady Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie.
 7. Zarzadzenie nr 16/2008 w sprawie zmiany Regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie.